IZA vergoeding plaswekker

Bij de volgende aanvullende pakketten ontvangt u een (volledige) vergoeding voor de plaswekker met 2 sensorbroekjes:
  • IZA Extra Zorg 1
  • IZA Extra Zorg 2
  • IZA Extra Zorg 3
  • IZA Extra Zorg 4
 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De verzekerde dient 6 jaar tot 18 jaar oud te zijn.
  • Gedurende de looptijd van de verzekering wordt de plaswekker eenmalig vergoed.
  • U dient een recent verwijsbriefje van huisarts of specialist aan Urifoon te overhandigen.

Voldoet u aan de voorwaarden?Klik hier om de plaswekker te bestellen!Voldoet u helaas NIET aan de voorwaarden van uw zorgverzekeraar?Klik hier voor ons productoverzicht incl. prijzen.

U heeft dan ook de mogelijkheid de gescande verwijsbrief te uploaden. Deze kan natuurlijk ook afzonderlijk per post, mail of fax aan ons worden toegezonden.

Als u liever eerst een formulier wilt printen om later aan ons toe te zenden, kunt u dit aanvraagformulier gebruiken. U kunt het formulier met de verwijsbrief, of alleen de verwijsbrief, op de volgende wijzen aan ons toezenden:

Scannen en mailen: info@urifoon.nl

Faxen: 0297 - 760 002

Per post
Urifoon BV
Mennonietenbuurt 29
1427 AX AMSTELHOEK

Zodra het aanvraagformulier en de verwijsbrief door ons zijn ontvangen, wordt uw bestelling snel verwerkt en wij zenden u de plaswekker zo spoedig mogelijk toe. Op het aanvraagformulier staat duidelijk vermeld welk deel van de kosten wij voor u bij IZA declareren en wat eventueel nog uw eigen bijdrage is.