Privacy statement Urifoon

Uw privacy is gewaarborgd

Urifoon verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Urifoon.

Adreswijziging

Klanten die van de huurmogelijkheid gebruik maken, zijn verplicht Urifoon van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Urifoon geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Urifoon bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Urifoon om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor eigen marketing- of service doeleinden. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Urifoon behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen.