Last van bedplassen? Oplossingen tegen Bedplassen

Men spreekt van bedplassen indien een kind van 5 jaar of ouder één of meerdere keren per week in bed plast.

Invloed op het zelfvertrouwen van uw kind

Omdat bedplassen zeer waarschijnlijk op korte termijn niet vanzelf verdwijnt, heeft bedplassen vaak een negatieve invloed op zowel het kind als de ouders. Zodra bedplassen als een probleem wordt ervaren, gaat het kind zich schamen en neemt het zelfvertrouwen af. Bij iemand uit logeren gaan of het schoolkamp van een paar nachten weg zijn fantastische belevenissen. Maar niet voor iemand die in bed plast. Zij willen dit ontwijken of beleven het met veel - onnodige - spanning.
 

Ook invloed op de prestaties overdag

Naast de mentale impact op een kind kan bedplassen ook fysiek zwaar zijn. Een nat bed leidt door het verschonen tot gebroken nachten. Terwijl voldoende slapen voor elk kind heel belangrijk is. Dan kan men zich beter concentreren op school en heeft men meer energie bij het sporten of spelen. 
 

Frustraties bij de ouders

Voor de meeste ouders betekent het bedplassen van hun kind ook een verstoring van de nachtrust en zal er extra veel beddengoed moeten worden gewassen. Er zijn ook ouders die het bedplassen zien als een tekortkoming van hun kind. Als zij dit merkbaar uiten, kan dit invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind.
Bij een bezoek aan de huisarts of specialist, zal men u vaak een plaswekker training tegen bedplassen aanraden. Indien er tenminste geen lichamelijke afwijkingen worden geconstateerd.
 
Met de plaswekkertraining zijn gemotiveerde kinderen meestal binnen 3 maanden zindelijk. Gezien de impact op uw kind kunt u hier beter niet te lang mee wachten en snel met de training beginnen!
 
 

Lees ook: