VvAA vergoeding plaswekker

Bij de volgende aanvullende pakketten biedt VvAA u € 85 vergoeding voor een plaswekker:

  • Start
  • Plus
  • Optimaal

Bij de onderstaande pakketten worden de kosten (voor het overgrote deel) volledig vergoed:

  • Top
  • Excellent

Hierbij geldt de volgende voorwaarde:
De verzekerde kan gedurende de gehele verzekeringsduur éénmalig aanspraak maken op vergoeding van een plaswekker met toebehoren.

Bestel uw plaswekker eenvoudig en direct online. Klik hier voor de pakketten Start, Plus en Optimaal.
En klik hier voor de pakketten Top en Excellent.

Als u liever eerst een formulier wilt printen om later aan ons toe te zenden, kunt u dit aanvraagformulier voor de pakketten Start, Plus en Optimaal gebruiken. Gebruik a.u.b. dit aanvraagformulier voor de pakketten Top en Excellent.
U kunt het formulier op de volgende wijzen aan ons toezenden:

Per post aan
Urifoon
Mennonietenbuurt 29
1427 AX AMSTELHOEK

Scannen en mailen naar info@urifoon.nl

Faxen naar 0297 – 760 002.

Uw aanvraagformulier wordt door ons snel verwerkt en wij zenden u de plaswekker zo spoedig mogelijk toe.

Op het aanvraagformulier staat duidelijk vermeld welk deel van de kosten wij voor u bij uw zorgverzekeraar declareren en wat eventueel nog uw eigen bijdrage is. Mocht uw zorgverzekeraar de declaratie niet vergoeden, zullen wij u hierover informeren en brengen wij u de kosten alsnog in rekening.

Indien u vragen heeft of advies wenst, kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0297 – 760 001.