Voorwaarden wanneer Urifoon namens u declareert bij uw zorgverzekeraar

Volgens de richtlijnen van uw zorgverzekeraar hanteert Urifoon de volgende procedure en voorwaarden indien wij namens u bij uw zorgverzekeraar declareren:
1. Urifoon controleert o.b.v. de door u verstrekte gegevens of de gebruiker met een aanvullend pakket is verzekerd, dat normaliter recht geeft op een vergoeding van een plaswekker pakket.

2. De bestelling wordt snel verstuurd indien de gebruiker tevens aan de voorwaarden van de  zorgverzekeraar voldoet en de eventuele eigen bijdrage voortvloeiend uit deze bestelling door Urifoon is ontvangen. De factuur van de eventuele eigen bijdrage zit bij de levering bijgesloten.

3. Indien bij controle blijkt dat de gebruiker niet aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet, nemen wij contact met u op. Als dit leidt tot een annulering van de bestelling, zal uiteraard de eventueel reeds betaalde eigen bijdrage spoedig aan u worden terug betaald.

4. Nadat het plaswekker pakket aan u is verzonden, declareert Urifoon uw vergoeding rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Van dit bedrag ontvangt u zelf dus geen factuur.

5. Urifoon controleert naar eer en geweten uw aanvraag o.b.v. het hebben van het juiste aanvullende pakket en het voldoen aan de eventuele voorwaarden aan de hand van de bij ons bekende gegevens. Mocht hier een fout in worden gemaakt, kan Urifoon daar geen verantwoordelijkheid in nemen. Vanwege de Wet op de Privacy weten wij ook niet alle gegevens die relevant zijn bij het wel/niet vergoed krijgen van een plaswekker pakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een reeds eerder ontvangen vergoeding van een plaswekker of een niet betaalde premie. Indien uw zorgverzekeraar de vergoeding niet aan ons uitkeert, zullen wij u hierover informeren. De hoogte van de te verwachten vergoeding zullen wij op u verhalen. 

6. Indien bij uw bestelling een eigen bijdrage noodzakelijk is, kunt u deze direct na het bevestigen van uw bestelling betalen met iDeal, Creditcard of Paypal. Ook heeft u de mogelijkheid om later het bedrag zelf over te maken. Urifoon stuurt de totale bestelling pas op, nadat het gehele bedrag door ons is ontvangen.