Zorg en Zekerheid plaswekker vergoeding

Bij de volgende aanvullende pakketten biedt Zorg en Zekerheid € 85 vergoeding voor de plaswekker:

  • AV Basis
  • AV Standaard
  • AV Top
  • AV GeZZin
  • AV Totaal
  • AV Prima
  • AV Master
  • AV Cum Laude


Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Verzekerden komen éénmaal per kalenderjaar in aanmerking voor vergoeding van de kosten van het huren van een plaswekker of één keer tijdens de gehele looptijd van de vergoeding voor de aanschaf van een plaswekker.
  • U dient een verwijsbrief van huisarts of specialist met uw bestelling aan Urifoon mee te zenden.

Voldoet u aan de voorwaarden?Klik hier om de plaswekker direct digitaal te bestellen!Voldoet u helaas NIET aan de voorwaarden van Zorg en Zekerheid?Klik hier voor ons productoverzicht incl. prijzen. Had u al een winkelmandje gevuld?Ga terug en rond uw bestelling snel af.

Bij het aanvraagformulier heeft u de mogelijkheid de gescande verwijsbrief te uploaden. Indien gewenst kan deze natuurlijk ook afzonderlijk per post, mail of fax aan ons worden toegezonden. Zie de adresgegevens hieronder.

Als u liever eerst een formulier wilt printen om later aan ons toe te zenden, kunt u dit aanvraagformulier gebruiken. U kunt het formulier met de verwijsbrief als volgt aan ons toezenden:

Per post aan
Urifoon
Mennonietenbuurt 29
1427 AX AMSTELHOEK

Scannen en mailen naar [email protected]

Faxen naar 0297 – 760 002.

Uw aanvraagformulier wordt door ons snel verwerkt en wij zenden u de plaswekker in principe de volgende werkdag naar u toe.

Urifoon verrekent uw vergoeding direct op uw factuur, waarna een (kleine) eigen bijdrage overblijft. Mocht uw zorgverzekeraar de declaratie van € 85 tegen de verwachting in niet vergoeden, zullen wij u hierover informeren en brengen wij u deze alsnog in rekening.

Indien u vragen heeft of advies wenst, kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0297 – 760 001.