Univé Zorgzaam - Urifoon

Bij de volgende aanvullende pakketten biedt Zorgzaam € 80 vergoeding voor de plaswekker:

  • Zorgzaam ster 2
  • Zorgzaam ster 3
  • Zorgzaam ster 4
  • Zorgzaam ster 5

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De verzekerde dient 6 jaar tot 18 jaar oud te zijn.
  • Gedurende de looptijd van de verzekering wordt de plaswekker eenmalig vergoed.

Voldoet u aan de voorwaarden?Klik hier om de plaswekker te bestellen!Voldoet u helaas NIET aan de voorwaarden van uw zorgverzekeraar?Klik hier voor ons productoverzicht incl. prijzen.

Als u liever eerst een formulier wilt printen om later aan ons toe te zenden, kunt u dit aanvraagformulier gebruiken. U kunt het formulier op de volgende wijzen aan ons toezenden:

Per post aan
Urifoon
Mennonietenbuurt 29
1427 AX AMSTELHOEK

Scannen en mailen naar info@urifoon.nl

Faxen naar 0297 – 760 002.

Uw aanvraagformulier wordt door ons snel verwerkt en wij zenden u de plaswekker zo spoedig mogelijk toe.

Urifoon verrekent uw vergoeding direct op uw factuur, waarna een (kleine) eigen bijdrage overblijft. Mocht uw zorgverzekeraar de declaratie van € 80 niet vergoeden, zullen wij u hierover informeren en brengen wij u deze alsnog in rekening.

Indien u vragen heeft of advies wenst, kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0297 – 760 001.