Trias plaswekker vergoeding

Bij de volgende aanvullende pakketten ontvangt u een (volledige) vergoeding voor de plaswekker met 2 sensorbroekjes:
  • Gezin Pakket
  • Trias Gemeente Pakket

Bestel uw plaswekker eenvoudig en snel door dit aanvraagformulier in te vullen.

Voorwaarden:
  1. De verzekerde dient minimaal 7 jaar oud te zijn.
  2. U dient een verwijsbrief van uw huisarts of specialist bij het aanvraagformulier mee te sturen.

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier op de volgende wijze aan ons toezenden:

Scannen en mailen: info@urifoon.nl

Faxen: 0297 - 760 002

Per post
Urifoon BV
Mennonietenbuurt 29
1427 AX  AMSTELHOEK
 
Uw volledig en juist ingevulde aanvraagformulier wordt door ons snel verwerkt en wij zenden u de plaswekker zo spoedig mogelijk toe. Op het aanvraagformulier staat duidelijk vermeld welk deel  van de kosten wij voor u bij Trias declareren en wat eventueel nog uw eigen bijdrage is.