Wordt de plaswekker vergoed door uw zorgverzekering?

Het scheelt natuurlijk wanneer uw zorgverzekering de kosten van de plaswekker voor haar rekening neemt. Daarom krijgen wij vaak de vraag: Wordt de plaswekker vergoed? Een eenduidig antwoord is helaas niet te geven. Het hangt van meerdere aspecten af.

Als u niet verder wilt lezen, kunt u ons natuurlijk ook bellen (0297 760 001) of mailen ([email protected]), dan zoeken wij het precies voor u uit en weet u direct waar u aan toe bent. U kunt ook kijken op www.urifoon.nl/vergoedingen. Daar staan per zorgverzekeraar de mogelijkheden weergegeven.

Maar voor de volledigheid volgt nu een nadere uitleg en toelichting bij het vinden van de antwoord op de vraag: Wordt de plaswekker vergoed?

De plaswekker zit niet in de basisvergoeding

Dit betekent dat niet iedereen recht heeft op de vergoeding van een plaswekker. U zult hiervoor minimaal een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

De plaswekker wordt in veel, maar zeker niet in alle aanvullende pakketten vergoed

Elke zorgverzekeraar heeft eigen aanvullende pakketten ontwikkeld die u bovenop uw basisverzekering kunt afsluiten. Deze aanvullende pakketten bieden u de kans zich extra te verzekeren voor behandelingen en/of oplossingen die voor u relevant zijn.

Er zijn een paar zorgverzekeraars die de plaswekker niet hebben opgenomen in 1 van hun aanvullende pakketten. Maar bij verreweg de meeste zorgverzekeraars wordt de plaswekker in 1 of meerdere aanvullende pakketten wel vergoed.

Kijk hierbij goed naar het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar. Hierin staat namelijk precies vermeld wat per aanvullend pakket wordt vergoed. En let op, het is zeker niet het geval dat in de duurste aanvullende pakketten ook altijd de plaswekker wordt vergoed.

De aanvullende voorwaarden van uw zorgverzekeraar

Aan het aanvullende pakket kunnen voorwaarden zijn verbonden om daadwerkelijk voor de vergoeding in aanmerking te komen. Voorwaarden die zorgverzekeraars in geval van plaswekkers in meer of mindere mate kunnen hanteren, zijn:

  • Een minimale leeftijd (vaak vanaf 6 jaar).
  • Het wel/niet moeten overhandigen van een verwijsbriefje van de huisarts of specialist.
  • Er mag bij dezelfde zorgverzekeraar maar eenmalig een plaswekker worden gedeclareerd.
  • Een grens op de hoogte van de vergoeding.

Tot slot is het belangrijk te weten dat veel zorgverzekeraars vooraf hebben vastgesteld welke plaswekker wel of niet wordt vergoed. Wilt u een ander model of extra sensorbroekjes, dan kan dat vaak met het betalen van een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het plaswekker pakket dat u wenst.

De kosten dienen vaak door de zorgverlener (in dit geval Urifoon) te worden gedeclareerd

Komt u voor een vergoeding in aanmerking en u voldoet aan de voorwaarden? Let dan nog even goed op het bestelproces! Veel zorgverzekeraars eisen dat de zorgverlener (in dit geval Urifoon) de kosten van de plaswekker bij hun declareert. Dit gaat namelijk in een grotere batch en elektronisch,   zodat het voor hen veel efficiënter kan worden verwerkt.

Het voordeel voor u is, dat u de kosten niet hoeft voor te schieten en dat u geen administratieve rompslomp heeft. De vergoeding waar u recht op heeft, declareren wij voor u. Wel zo handig.

Op www.urifoon.nl/vergoedingen vindt u per zorgverzekeraar:

  • De aanvullende verzekeringen met een vergoeding voor een plaswekker
  • De eventueel door de zorgverzekeraar gestelde voorwaarden
  • Een bestelformulier waarmee u eenvoudig een plaswekker kunt bestellen. Hierin staat duidelijk aangegeven wat wordt vergoed en waar eventueel een eigen bijdrage voor geldt.

Wilt u hulp of advies?

Of weet u niet precies hoe u bent verzekerd? Bel tijdens kantoortijden 0297 760 001 of mail naar [email protected].

Ontvangt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar?

Dat is uiteraard spijtig. U zult de kosten dan helaas zelf moeten dragen. U heeft dan de keuze uit het huren of kopen van een plaswekker. Hier vindt u alle mogelijkheden die het best passen bij het slaapgedrag van uw kind.