Werkt de plaswekker echt tegen bedplassen?

Bedplassen is niet een onderwerp waar makkelijk over wordt gesproken. Zowel niet door het kind dat nog in bed plast als door de ouder(s). Helaas hangt bedplassen nog in de taboe sfeer. Best bijzonder en onnodig, want meer dan 100.000(!) kinderen ouder dan 5 jaar plassen nog meerdere keren per week in bed. Het komt dus veel vaker voor dan men waarschijnlijk denkt.

En als over bedplassen wordt gesproken, komt het fenomeen plaswekker ook geregeld ter sprake. Men hoort en leest uiteen lopende verhalen. Van   droog in een paar nachten tijd tot wekenlang slapeloze nachten met een gefrustreerd kind dat nog steeds in bed plast. Veel ouders benaderen ons daarom met de vraag: Werkt de plaswekker echt?

Zoals in de vorige blog vermeld, is de plaswekker zeker niet voor elk kind dat in bed plast altijd de juiste oplossing. Vermoed u een lichamelijke oorzaak, omdat uw kind bijvoorbeeld ook overdag heel erg vaak plast, is het advies eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Maar heel vaak is er geen lichamelijke oorzaak. Uw kind slaapt vast en krijgt dus niets of weinig mee van wat er gebeurt. Het heeft een zogenoemde hoge wekdrempel. Hierdoor wordt het gevoel van een volle blaas tijdens de slaap niet (tijdig) herkend. Met bedplassen als gevolg.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat in deze situatie de plaswekker de beste methode is om versneld van het bedplassen af te komen.  

De plaswekker is alleen geen wondermiddel! Het probleem is echt niet opgelost als de plaswekker in huis is gehaald. De plaswekker is wel een hulpmiddel die u in staat stelt het probleem bedplassen serieus aan te pakken.

De plaswekker geeft namelijk een alarm op het moment dat uw kind begint te plassen. Uw kind moet van dit alarm wakker worden, waardoor het in een reflex stopt met plassen en naar de wc gaat om het af te maken. Door consequent snel te reageren op het alarm ontwikkelt het kind een wekreflex op het gevoel van een volle blaas.

Maar zoals gezegd, de plaswekker is geen wondermiddel. De volgende punten zijn doorslaggevend voor een snelle, succesvolle plaswekkertraining:

Gebruik de plaswekker dagelijks. En met dagelijks bedoelen we elke nacht. Afwisselen tussen plaswekker en luier is niet verstandig. We willen namelijk een wekreflex trainen en dat lukt niet met een luier. Gaat u op vakantie of een weekendje weg? Vanuit trainingsperspectief zien wij het liefst dat de plaswekker mee gaat. Voor een meer discreet alarm hebben we hiervoor bijvoorbeeld plaswekkers met een (stil) trilalarm. Bent u gescheiden en slaapt uw kind op meerdere locaties? Overleg goed met uw ex-partner of deze ook mee wil werken aan de training. 50% van de dagen wel trainen maakt het echt veel minder effectief.

Zet door! De eerste 2 weken zijn vaak het zwaarst. Iedereen moet wennen aan het geluid. De gebroken nachten zijn pittig, soms ook voor eventuele broertjes of zusjes die reageren op het alarm. Maar dit is in de regel alleen de eerste nachten. Het wordt erg vermoeiend indien uw kind meerdere keren per nacht plast, dus meerdere keren per nacht wordt gewekt. Maak in dit geval gebruik van onze begeleiding. Wij hebben gerichte adviezen die bij heel veel kinderen ervoor zorgt dat de plas frequentie ’s nachts minder wordt. Hierdoor is de training wel vol te houden.

Deze begeleiding is ook belangrijk als uw kind niet reageert op het alarm. Neem echt contact met ons op als uw kind na een aantal nachten nog niet reageert op het alarm. De training begint pas als er wel wordt gereageerd. Het is zonde van de nachtrust en de motivatie als hier te lang mee wordt gewacht.

Begeleid uw kind positief. Bij elke plaswekker zit een motiverende scorekaart met stickers. Elke nacht kunnen punten worden verdiend en elke morgen mag een sticker worden geplakt. Veel kinderen hebben hier baat bij en vinden het prettig om dit samen met u in te vullen en bij te houden.

Het geeft u ook een handvat om de voortgang met uw kind te bespreken. En let er op dat dit altijd positief opbouwend gebeurt. Uw kind plast echt niet voor het plezier in bed. Het kan er niets aan doen.

Maak gebruik van de GRATIS persoonlijke en professionele begeleiding van Urifoon! Iedereen die een nieuwe plaswekker van ons heeft gekocht of gehuurd, kan hier gratis gebruik van maken.

Niemand vindt het leuk om midden in de nacht te worden gewekt. Dus door een plaswekker gewekt worden moet als nuttig worden ervaren. Elk wekmoment is een stapje dichter bij zindelijk zijn. Onze begeleiding helpt echt om de training zo effectief en efficiënt te laten verlopen. Hierdoor duurt de training niet onnodig lang, reageert uw kind snel op het alarm, beperken wij het aantal plasmomenten per nacht en blijft uw kind gemotiveerd om de training af te maken.

Stop niet te snel met trainen. Één zwaluw maakt nog geen zomer. En na 1 droge week is uw kind nog niet zindelijk. Ons advies is de plaswekker net zo lang te gebruiken, totdat uw kind 3 weken achter elkaar droog heeft doorgeslapen of zelf op tijd is wakker geworden om naar de WC te gaan. Gaat het daarna zonder plaswekker nog 2 weken goed, is wat ons betreft de training geslaagd!

Wij raden u dan ook echt aan deze 5 weken af te maken. Hoe eerder u stopt, hoe groter is de kans op een terugval. En uit ervaring weten wij dat kinderen het meer vervelend vinden om na een paar maanden weer met een plaswekker te gaan trainen dan nu nog even door te gaan.

Tot slot, de motivatie van uw kind. Deze is niet altijd even makkelijk door uzelf te beïnvloeden als de vorige punten, maar is wel belangrijk. Met gemotiveerde kinderen gaat de training sneller en wordt deze vaker succesvol afgerond. Van hen is meer dan 90% binnen 3 maanden zindelijk.

Het is dus belangrijk vooraf na te denken wat voor u en uw kind een goed moment is om met een plaswekkertraining te gaan beginnen. Het is een training die aandacht vergt. Wordt dit serieus opgepakt, dan zijn de resultaten verbluffend goed. Zo niet, dan kan het tot teleurstellingen leiden. De plaswekker is immers geen wondermiddel…

En maak gebruik van begeleiding! Traint u zelfstandig zonder tussenkomst van huisarts, GGD en/of plaspoli? Wij begeleiden u graag tijdens de gehele training. Bij heel veel mensen maakt dit het verschil tussen een wel of niet succesvol afgeronde training.