Meer bedplassen en een grotere kans op terugval door Corona

Nu de wereld helemaal op zijn kop staat door het Corona virus merken wij dat dit bij veel kinderen resulteert in (opnieuw) bedplassen.

Dit komt vanzelfsprekend niet door het virus zelf, maar door de spanningen die deze periode met zich meebrengt. In korte periode is de leefwereld van de kinderen helemaal overhoop gegooid. Het vaste patroon is doorbroken. Ze zijn thuis, maar hebben geen vakantie. Tevens moeten ze opeens (meer) huiswerk maken zonder uitleg en hulp van de juf of meester. Ze missen school, hun vriendjes en mogen opa en oma niet meer zien. Daarbij is er ook de angst voor een ongrijpbaar virus dat je niet kunt zien, horen of voelen, maar waar mensen wel ziek van worden en aan kunnen overlijden. Dat is veel om te verwerken voor kinderen.

Het is bekend dat kinderen weer kunnen gaan broek- of bedplassen rondom een voor hen spannende gebeurtenis, zoals de geboorte van een zusje of broertje, sinterklaas, verjaardagen, een verhuizing of logeerpartijen. Ook spanningen op school of thuis kunnen een rol spelen.

Het is aan te raden om de kinderen in deze periode rust en regelmaat te blijven geven. Denk bijvoorbeeld aan een dagschema waarop de tijden van eten, huiswerk en spelen duidelijk zijn aangegeven. Mocht het plasprobleem zich blijven voordoen, dan is de plaswekkertraining een goede optie. De kinderen en vaak een van de ouders zijn nu thuis, zodat er voldoende tijd en aandacht voor een plaswekkertraining mogelijk is.

Tevens is het plasgedrag van overdag nu goed zichtbaar. Het is namelijk belangrijk dat de kinderen overdag op tijd gaan plassen. Dit geeft de blaas rust en regelmaat en zorgt voor een goede controle over de sluitspier. Een normaal plasritme is rond de 1,5 à 2 uur. Hier zijn speciale plashorloge voor, maar als de kinderen thuis zijn in deze kan er ook een alarm op de mobiele telefoon of kookwekkertje gezet worden.

Een goed plasritme overdag helpt om het bedplassen onder controle te krijgen. 

Natuurlijk kunt u ook bellen bij overige vragen of behoefte aan tips en adviezen. Onze professionele helpdesk is aanwezig van maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30–17.00 uur op telefoonnummer 0297-760001 en helpt graag.