Demonstratie van de plaswekker voor overdag (filmpje)

De plaswekkertraining is een training waarbij een reflex op prikkels van een volle blaas wordt ontwikkeld. Dus voelt men die prikkels niet, of onvoldoende, dan kan de Apollo 24 dagwekker een hele goede oplossing zijn.

Met deze dagwekker wordt het plasmoment steeds direct gesignaleerd en een (tril) alarm gaat af. Door deze wekker zoveel mogelijk te gebruiken (maar buiten schooltijd), zal men zichzelf aanleren het plasmoment op tijd aan te voelen komen zodat op tijd naar de wc kan worden gegaan. Het gebruik van deze plaswekker wordt vaak begeleid vanuit een plaspoli of bekkenfysiotherapeut.

 

Demonstratie van de Apollo 24