In elke lagere schoolklas zitten gemiddeld 1 a 2 kinderen die in bed plassen

Uw kind is absoluut niet het enige kind dat in bed plast! Alleen al in Nederland zijn er ongeveer 150.000 (!) kinderen die regelmatig in bed plassen.

Bedplassen komt zeer veel voor

In elke klas van de lagere school zitten altijd wel 1 à 2 kinderen die hetzelfde probleem hebben.... Eigenlijk is het te betreuren dat ouders onderling hierover zo weinig spreken. Want bedplassen komt zeer veel voor en is een normaal, maar bijzonder vervelend probleem. Ongeveer 15% van de 6-jarige kinderen plast nog regelmatig in bed. Bij de 12 tot 15 jarigen ligt dat op ongeveer 2%. Naarmate de kinderen ouder worden, neemt logischerwijs het aantal kinderen dat in bed plast af.

Stel je eens voor dat elk kind dat in bed plast een rode pet op naar school zal dragen. Dan lopen er absoluut veel rode petten op het schoolplein! Wat zou dat het zelfvertrouwen van veel kinderen helpen.

Jongens plassen vaker in bed dan meisjes

In de praktijk blijkt dat jongens gemiddeld 2x vaker in hun bed plassen dan meisjes. En wanneer beide ouders vroeger in bed hebben geplast, dan plast ongeveer 80% van hun kinderen na hun 5e jaar ook in bed.

Wist u trouwens dat uit onderzoek is gebleken, dat kinderen het bedplassen na het overlijden van een familielid of het scheiden van hun ouders als hun grootste verdriet of ergenis ervaren?

 
 

Lees ook: